Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2022

28. 1. 2020

Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2022

Zmeny v mzdách od 1.5.2019

29. 5. 2019

Legislatívne zmeny v mzdách, platné od 1.5.2019

Zmeny v mzdách od 1.5.2019

Ekasa, prechod z ERP na ORP

14. 1. 2019

Legislatívne zmeny týkajúce sa elektronických registračných pokladní platné od 1.1.2019

Ekasa, prechod z ERP na ORP

Nastavenie prenosu daňovej povinnosti pre odoslané faktúry

16. 2. 2018

Nastavenie prenosu daňovej povinnosti pre odoslané faktúry pre rok 2018.

Nastavenie prenosu daňovej povinnosti pre odoslané faktúry

Predpĺňanie údajov v Knihe došlých fáktúr (KDF) a v Knihe vyšlých faktúr (KOF)

8. 2. 2018

Funkcia umožňuje užívateľom výrazne zjednodušiť a zrýchliť nahrávanie dát. Funkcia sa zapína parametrom v časti Parametre – Parametre účtovníctvo – Faktúry došlé (Faktúry odoslané) zaškrtnutím políčka : Pri editácii vyplniť firmu skôr ako kombináciu.

Predpĺňanie údajov v Knihe došlých fáktúr (KDF) a v Knihe vyšlých faktúr (KOF)

Snímanie prvotných dokladov a ich prikladanie k nahratým dokladom

7. 2. 2018

Nová funkcia umožňuje priloženie súboru k dokladu (resp. k Inventárnej karte) v Účtovníctve, Pokladni a v Majetku.

Snímanie prvotných dokladov a ich prikladanie k nahratým dokladom

Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2018

1. 1. 2018

Čo treba urobiť v mzdách pri prechode na nový rok 2018

Zmeny v tlačivách (verzia BSW 2.4.2)

1. 1. 2018

Zmeny v tlačivách (verzia BSW 2.4.2)

Zmeny v mzdových zložkách - aktualizácia z internetu (update.zip) od 1.1.2018

1. 1. 2018

Zmeny v mzdových zložkách - aktualizácia z internetu (update.zip) od 1.1.2018

Novinky v mzdách vo verzii 2.4.2

1. 1. 2018

Novinky v mzdách vo verzii 2.4.2

archív noviniek

Sumy stravného od 01.12.2017

19. 7. 2017

Novinky v legislatíve od 01.01.2017

19. 7. 2017

Novinky v programe MZDY

19. 7. 2017

Prechod na nový rok v mzdách

20. 7. 2017

Postup vykonania RZD

20. 7. 2017

RZD za rok 2016

20. 7. 2017

Kompenzácia výsledku RZD

20. 7. 2017